Expertbijeenkomsten Wonen en Zorg

De afgelopen periode hebben zich diverse veranderingen voorgedaan die een grote impact hebben op het domein wonen en zorg. Het scheiden van wonen en zorg, de hervorming van de langdurige zorg, de nieuwe Huisvestingswet, de drie decentralisaties en het meest recent de Woningwet 2015.  Om u de gelegenheid te bieden de laatste ontwikkelingen rond Wonen en Zorg te bespreken, goede voorbeelden uit te wisselen en kennis te delen organiseren de ministeries van BZK en VWS en de VNG drie expertbijeenkomsten. Hier zal ook de verbinding en rolverdeling tussen woningcorporaties, zorgaanbieder, huurdersorganisaties en gemeenten centraal staan.

We nodigen gemeenten en medewerkers van zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgkantoren van harte uit op 19 oktober in Eindhoven, op 26 oktober in Rotterdam of op 2 november in Zwolle. Op het programma staat een plenair gedeelte met inspiratielunch en twee ronden met masterclasses.

Wat kunt u verwachten?

 • Een op maat gesneden programma dankzij een behoeftepeiling
 • Inspirerende lunchsessie met ervaringsdeskundigen aan het woord
 • Keuze uit vier masterclasses, waarvan u er twee kunt volgen:
  • Gebiedsgerichte aanpak - Strategisch sturen op wonen, welzijn en zorg 
  • Huisvestingsmogelijkheden – een samenspel van Wmo en volkshuisvesting
  • In relatie met de burger
  • Eigen rol en radicaal kantelen

Doelgroep
Gemeenteambtenaren en medewerkers van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en woningcorporaties.

De organisatie is in handen van:
De ministeries van BZK, VWS en de VNG.